Lär dig hur du lägger parkettgolv – steg-för-steg

Att lägga parkettgolv är ett projekt som kan förvandla ditt hem och ge det ett elegant och tidlöst utseende. Det kan verka som en utmanande uppgift, men med rätt verktyg, material och noggrannhet kan du genomföra det själv och uppnå ett professionellt resultat. I samarbete med Halmstad Plattsättning, presenterar vi en steg-för-steg-guide för att hjälpa dig genom processen.

1. Förberedelser och Planering

Innan du börjar lägga parkettgolvet är det viktigt att noggrant planera och förbereda området.

 • Mät rummet: Börja med att mäta ytan där parkettgolvet ska läggas. Detta hjälper dig att beräkna hur mycket material du behöver. Lägg till cirka 10 % extra för spill och avskärningar.
 • Acklimatisera parketten: Parkettgolv bör acklimatiseras i rummet där det ska installeras i minst 48 timmar före installation. Lämna paketen oöppnade och placera dem horisontellt för att förhindra skevhet.
 • Rengör undergolvet: Se till att undergolvet är rent, torrt och jämnt. Eventuella ojämnheter bör slipas ner eller fyllas i för att säkerställa en jämn yta för parketten.

2. Samla Verktyg och Material

För att lägga parkettgolv behöver du följande verktyg och material:

 • Parkettgolv
 • Underlagsfoam eller annan typ av golvunderlag
 • Såg (gärna en sticksåg eller cirkelsåg)
 • Måttband
 • Blyertspenna
 • Hammar och slagkloss
 • Avståndskilar
 • Vinkelhake
 • Knäskydd (valfritt men rekommenderas)

3. Installera Underlagsmaterialet

Underlaget är en viktig del av parkettgolvets installation eftersom det hjälper till att minska ljud och fungerar som en fuktspärr.

 • Rulla ut underlagsmaterialet: Lägg ut underlagsmaterialet över hela golvytan. Se till att överlappningarna är täta men att materialet inte överlappar varandra. Tejpa fogarna med byggtejp för att hålla underlaget på plats.
Parkettgolv

4. Lägg Den Första Raden Parkett

Att börja korrekt är avgörande för ett lyckat slutresultat.

 • Placera avståndskilar: För att säkerställa att golvet kan expandera och kontrahera med temperatur- och fuktförändringar, placera avståndskilar mellan väggen och parkettbrädorna. Ett avstånd på cirka 10-15 mm är lagom.
 • Lägg första brädan: Börja i ett hörn och lägg den första brädan med fjädersidan mot väggen. Använd en såg för att kapa brädan vid behov så att den passar exakt.
 • Fortsätt med första raden: Fortsätt att lägga brädor längs med väggen och lås ihop dem genom att föra noten in i fjädern. Använd en slagkloss och hammare för att försiktigt slå ihop brädorna så att de ligger tätt.

5. Lägg Resterande Golv

När första raden är på plats och rak, fortsätt med de följande raderna.

 • Förskjut fogarna: För att ge golvet en stabil och estetiskt tilltalande utseende, förskjut fogarna med minst 30 cm mellan varje rad. Detta skapar ett mer naturligt och starkt golvmönster.
 • Använd slagkloss och avståndskilar: När du lägger varje ny rad, använd slagklossen för att slå ihop brädorna och avståndskilar för att behålla expansionsutrymmet.
 • Såga till sista brädan: För den sista raden, mät utrymmet mellan den näst sista brädan och väggen och såga till den sista brädan för att passa. Kom ihåg att inkludera expansionsutrymmet.

6. Avsluta och Kontrollera

När hela golvet är lagt är det viktigt att avsluta korrekt och kontrollera hela installationen.

 • Ta bort avståndskilar: När du är säker på att hela golvet ligger korrekt och stabilt, ta bort avståndskilarna.
 • Installera golvlister: För att dölja expansionsutrymmet och ge ett snyggt avslut, installera golvlister runt om hela rummet. Fäst listerna på väggen, inte på golvet, för att tillåta golvet att expandera och kontrahera fritt.
 • Rengör golvet: Slutligen, rengör golvet från damm och skräp som kan ha uppstått under installationen.

Sammanfattning

Att lägga parkettgolv kan verka som en stor uppgift, men med rätt förberedelser och noggrannhet kan du skapa ett vackert och hållbart golv. Genom att följa dessa steg noggrant och ta dig tid att göra varje moment rätt, kommer ditt nya parkettgolv att bli en stolt och elegant del av ditt hem. Lycka till med ditt projekt!