Kategori Rot-avdrag

ROT-avdrag – Förbättra ditt hem med skattefördelar

ROT-avdraget, en förkortning för Reparation, Ombyggnad, och Tillbyggnad, är en skattereform i Sverige som ger privatpersoner möjligheten att dra av en del av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster direkt på fakturan. Det är ett initiativ för att uppmuntra fler att investera i sina bostäder samtidigt som det främjar lagliga arbetsmöjligheter inom byggbranschen.

Vem kan utnyttja ROT-avdraget?

ROT-avdraget kan utnyttjas av dig som privatperson om du är över 18 år och har betalat skatt i Sverige. Det gäller för arbete utfört i din permanenta bostad eller fritidshus som du äger. Det är viktigt att komma ihåg att avdraget enbart gäller arbetskostnaden och inte material eller resor.

Vilka tjänster ingår?

Du kan använda ROT-avdraget för en mängd olika tjänster, från renovering och ombyggnation till installation av kök och badrum. Det täcker inte hushållsarbete som städning eller tvätt, vilket istället omfattas av RUT-avdraget.

Hur mycket kan man dra av?

Avdragets storlek beror på kostnaden för arbetet men är begränsat till en maximal summa per person och år. Det dras av direkt på fakturan, vilket innebär att du som kund betalar mindre till entreprenören som i sin tur begär ersättning från Skatteverket.

Att tänka på

När du anlitar en entreprenör är det viktigt att försäkra dig om att företaget är godkänt för F-skatt och att det följer de svenska lagarna och reglerna. Det är också entreprenörens ansvar att dokumentera och rapportera arbetet till Skatteverket.

ROT-avdraget är en win-win-reform som inte bara ger fördelar för enskilda hushåll utan också stärker den lokala ekonomin och byggbranschen. Så oavsett om du planerar en stor ombyggnation eller en mindre renovering, kan ROT-avdraget göra ditt projekt mer ekonomiskt överkomligt.

För mer information om ROT-avdraget, hur du ansöker och vilka projekt som kvalificerar sig, utforska vår djupgående guide eller kontakta oss direkt.

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdraget är en skattereduktion som står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det infördes i Sverige för att stimulera den inhemska arbetsmarknaden inom byggbranschen samt för att ge privatpersoner en skattelättnad när de anlitar hantverkare för att utföra arbeten i sina…